"exchange books" — Słownik kolokacji angielskich

exchange books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki wymiany
  1. exchange czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The children exchanged comic books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo