BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"exchange" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exchange czasownik

exchange + rzeczownik
Kolokacji: 127
exchange glances • exchange words • exchange looks • exchange information • exchange ideas • exchange fire • exchange greetings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. exchange looks = wymienić spojrzenia (np. z nieznajomym) exchange looks
4. exchange information = wymieniać informacje exchange information
5. exchange ideas = wymieniać pomysły exchange ideas
6. exchange fire = ogień wymiany exchange fire
7. exchange greetings = wymienić pozdrowienia, przywitać się exchange greetings
8. exchange letters = listy wymiany exchange letters
9. exchange pleasantries = wymienić uprzejmości, wymienić grzeczności exchange pleasantries
10. exchange smiles = wymiana uśmiecha się exchange smiles
11. exchange messages = wiadomości wymiany exchange messages
12. exchange data = wymiana dane exchange data
13. exchange gifts = wymieniać się prezentami exchange gifts
14. exchange views = widoki wymiany exchange views
15. exchange news = wymiana wiadomości exchange news
16. exchange gunfire = strzelanina wymiany exchange gunfire
17. exchange places = miejsca wymiany exchange places
exchange + przyimek
Kolokacji: 24
exchanged between • exchange for • exchange with • exchange at • exchange in • ...
exchange + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 20
later exchanged • freely exchanged • merely exchange • simply exchange • regularly exchange • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.