"excellent book" — Słownik kolokacji angielskich

excellent book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonała książka
  1. excellent przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the most part, that is missing from this otherwise excellent book.

    Podobne kolokacje: