"evidently like" — Słownik kolokacji angielskich

evidently like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie lubić
  1. like czasownik + evidently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He evidently liked his work, tedious as it seemed, and was conscientious.

    Podobne kolokacje: