"eventually pull" — Słownik kolokacji angielskich

eventually pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie pociągnij
  1. pull czasownik + eventually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The movie was eventually pulled from air and is no longer available on television.

powered by  eTutor logo