"evening newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

evening newspaper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gazeta wieczorowa
  1. evening rzeczownik + newspaper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was looking at the evening newspapers, just before lunch.