PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"established authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uznana władza
  1. established przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In spite of the May bloodshed, public sympathy seemed 225 to remain with established authority.