"especially go" — Słownik kolokacji angielskich

especially go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie pójdź
  1. go czasownik + especially przysłówek
    Luźna kolokacja

    "They're especially going to be looking at those items that raise revenue."

    Podobne kolokacje: