"entire account" — Słownik kolokacji angielskich

entire account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całe konto
  1. entire przymiotnik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The billings for the entire account were estimated at more than $200 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo