"enter in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisz w porze roku
  1. enter czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It first entered a football team in the 1951 season.

podobne do "enter in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "enter in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik