"encourage work" — Słownik kolokacji angielskich

encourage work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do pracy
  1. encourage czasownik + work rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This helped encourage scholarly work for a largely European audience.

    Podobne kolokacje: