PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage voters" — Słownik kolokacji angielskich

encourage voters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wyborców
  1. encourage czasownik + voter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It instead encouraged voters to write the candidates in.