"encourage visits" — Słownik kolokacji angielskich

encourage visits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wizyty
  1. encourage czasownik + visit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They're very secretive; they keep almost totally to themselves and they don't encourage long visits or curiosity from strangers.

powered by  eTutor logo