"encourage users" — Słownik kolokacji angielskich

encourage users kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj użytkowników
  1. encourage czasownik + user rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    DigitalGlobe encouraged users to vote on 20 of its images from last year.