ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage the growth" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage growth
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź wzrost
  1. encourage czasownik + growth rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Leaders in this movement encouraged the growth of a national music industry.

powered by  eTutor logo