"encourage growth" — Słownik kolokacji angielskich

encourage growth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź wzrost
  1. encourage czasownik + growth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Leaders in this movement encouraged the growth of a national music industry.

powered by  eTutor logo