ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage professionals" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj profesjonalistów
  1. encourage czasownik + professional rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "A move toward higher pay," she said, "would do much to encourage trained professionals to enter the field, decrease staff turnover and provide children with a healthy start."

powered by  eTutor logo