ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage one's son" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś syn
  1. encourage czasownik + son rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He tried to move up in society and encouraged his son to seek a government position.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo