PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj urzędników
  1. encourage czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite all this, the Government has encouraged local officials to limit the practice of religion by some nontraditional groups.

powered by  eTutor logo