PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj urzędników
  1. encourage czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite all this, the Government has encouraged local officials to limit the practice of religion by some nontraditional groups.