"encourage officers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj urzędników
  1. encourage czasownik + officer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The program encouraged officers to be "highly visible" and use "creative and ingenious methods" to earn the trust of local civilians.

powered by  eTutor logo