"encourage managers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage managers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kierowników
  1. encourage czasownik + manager rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Here, he encouraged managers to meet together in small groups, to share their experiences and ask each other questions about what they saw and heard.

powered by  eTutor logo