PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage lawsuits" — Słownik kolokacji angielskich

encourage lawsuits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj procesy
  1. encourage czasownik + lawsuit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the two lawyers said yesterday that the $20 million verdict would encourage other lawsuits in New York and elsewhere.