"encourage interest" — Słownik kolokacji angielskich

encourage interest kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage one's interest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź zainteresowanie
  1. encourage czasownik + interest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We like to encourage young people's interest in our work.