ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage one's interest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś interes
  1. encourage czasownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We like to encourage young people's interest in our work.

powered by  eTutor logo