"encourage firms" — Słownik kolokacji angielskich

encourage firms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na firmy
  1. encourage czasownik + firm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A country can encourage individuals and firms to save more by reducing income tax and profit taxes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo