"firm based" — Słownik kolokacji angielskich

firm based kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): firma oparła
  1. base czasownik + firm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Perhaps the most well known firm based here is Wenger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo