"firm owned" — Słownik kolokacji angielskich

firm owned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): firma posiadała
  1. own czasownik + firm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The law is not denying contracts to firms owned by minorities and women - people are, just as they always have.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo