ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage exploitation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do wykorzystywania
  1. encourage czasownik + exploitation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The National Consumers League is worried that the agreement would encourage exploitation of children in the workplace.

powered by  eTutor logo