"exploitation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exploitation rzeczownik

rzeczownik + exploitation
Kolokacji: 7
exploitation of children • exploitation of resources • labor exploitation • mineral exploitation • oil exploitation • ...
exploitation + rzeczownik
Kolokacji: 6
exploitation film • exploitation movie • exploitation picture • exploitation right • exploitation filmmaker • ...
exploitation + czasownik
Kolokacji: 3
exploitation begins • exploitation occurs • exploitation continues
czasownik + exploitation
Kolokacji: 6
prevent exploitation • encourage exploitation • allow exploitation • avoid exploitation • resist exploitation • ...
przymiotnik + exploitation
Kolokacji: 30
sexual exploitation • commercial exploitation • economic exploitation • capitalist exploitation • human exploitation • ...
przyimek + exploitation
Kolokacji: 13
of exploitation • for exploitation • to exploitation • from exploitation • in exploitation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.