PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na spółki
  1. encourage czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The two sides agreed only to take steps to encourage companies in both countries to change their business practices.