PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage clients" — Słownik kolokacji angielskich

encourage clients kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage one's clients
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj klientów
  1. encourage czasownik + client rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If one happened, would he encourage his clients to jump in?