PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage one's clients" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś klienci
  1. encourage czasownik + client rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If one happened, would he encourage his clients to jump in?