"elaborate setting" — Słownik kolokacji angielskich

elaborate setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyszukana sceneria
  1. elaborate przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The attractions of Yokoyama's works are calculated story deployment and an elaborate setting.