BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"effective performance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne wykonanie
  1. effective przymiotnik + performance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The single greatest limitation to effective performance is that many of the rewards organizations offer are ineffective.

powered by  eTutor logo