BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective defense" — Słownik kolokacji angielskich

effective defense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna obrona
  1. effective przymiotnik + defense rzeczownik
    Silna kolokacja

    Instead, their most effective defense will probably have to begin with an improvement on offense.

powered by  eTutor logo