"effective barrier" — Słownik kolokacji angielskich

effective barrier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna bariera
  1. effective przymiotnik + barrier rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The interior wall, high and smooth, a quite effective barrier, served well to keep their slaves within.

powered by  eTutor logo