"natural barrier" — Słownik kolokacji angielskich

natural barrier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bariera naturalna
  1. natural przymiotnik + barrier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was in a garden of fantasies where no natural barriers held.