"concrete barrier" — Słownik kolokacji angielskich

concrete barrier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): betonowa bariera
  1. concrete przymiotnik + barrier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The two streets are immediately next to each other, separated only by concrete barriers.