"eat one's way" — Słownik kolokacji angielskich

eat one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeść czyjś droga
  1. eat czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A: The one still alive at the bottom trying to eat his way to the top.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo