"easy setting" — Słownik kolokacji angielskich

easy setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwe ustawienie
  1. easy przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game is also overly hard, even on the easiest setting.

    Podobne kolokacje: