"eastern horizon" — Słownik kolokacji angielskich

eastern horizon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wschodni horyzont
  1. eastern przymiotnik + horizon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was still dark, but the first light made the eastern horizon visible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo