"horizon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

horizon rzeczownik

rzeczownik + horizon
Kolokacji: 10
Playwrights Horizon • event horizon • time horizon • Rosemont Horizon • investment horizon • ...
horizon + rzeczownik
Kolokacji: 6
horizon line • Horizon League • Horizon Air • Horizon Media • Horizon Award • ...
horizon + czasownik
Kolokacji: 8
horizon expands • horizon glows • horizon seems • horizon widens • horizon broadens • ...
czasownik + horizon
Kolokacji: 8
expand one's horizons • scan the horizon • horizon called • widen one's horizons • stretch to the horizon • ...
przymiotnik + horizon
Kolokacji: 65
western horizon • eastern horizon • distant horizon • new horizon • far horizon • southern horizon • northern horizon • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. eastern horizon = wschodni horyzont eastern horizon
  • It was still dark, but the first light made the eastern horizon visible.
  • Her free hand indicated the sky a short way above the eastern horizon.
  • There was just a hint of light on the eastern horizon now.
  • The sun was just coming up out of the sea on the eastern horizon.
  • The sun was still low in the eastern horizon when the first guns fired.
  • The eastern horizon was far off to his right beyond the motel office.
  • The sun was just beginning to peek over the eastern horizon.
  • We got under way as the sun was just breaking over the eastern horizon.
  • But when she was ready to try again, the sun teased the eastern horizon.
  • He looked to the spot low on the eastern horizon where dim So!
4. new horizon = nowy horyzont new horizon
5. far horizon = daleko horyzont far horizon
6. southern horizon = południowy horyzont southern horizon
7. northern horizon = północny horyzont northern horizon
przyimek + horizon
Kolokacji: 18
from horizon • below the horizon • above the horizon • beyond the horizon • toward the horizon • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.