"western horizon" — Słownik kolokacji angielskich

western horizon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachodni horyzont
  1. western przymiotnik + horizon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The answer was to be found beyond the western horizon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo