"early state" — Słownik kolokacji angielskich

early state kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny stan
  1. early przymiotnik + state rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We think that's enough to get through these early primary states."

    Podobne kolokacje: