"early recession" — Słownik kolokacji angielskich

early recession kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna recesja
  1. early przymiotnik + recession rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It would remain below 5% until September 2001, during the early 2000s recession.

powered by  eTutor logo