"early proof" — Słownik kolokacji angielskich

early proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny dowód
  1. early przymiotnik + proof rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These early proof of concept languages were rather inefficient and not suitable for applications.

    Podobne kolokacje: