"early monk" — Słownik kolokacji angielskich

early monk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny mnich
  1. early przymiotnik + monk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    John Cassian was an earlier monk from Scythia who died in 435.

    Podobne kolokacje: