"early hit" — Słownik kolokacji angielskich

early hit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny cios
  1. early przymiotnik + hit rzeczownik
    Silna kolokacja

    One of her earlier hits was "Stranger Boy" which came out in the 70s.

    Podobne kolokacje: