"early coin" — Słownik kolokacji angielskich

early coin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna moneta
  1. early przymiotnik + coin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The reverse designs were very similar to the earlier Czechoslovak coins.

    Podobne kolokacje: