"commemorative coin" — Słownik kolokacji angielskich

commemorative coin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiątkowa moneta
  1. commemorative przymiotnik + coin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2002, a commemorative coin was released for the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo